UA-179148474-1
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

กรุณางดใช้บริการของเราหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการค้นหาบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีอาการซึ่งต้องได้รับการรักษาโดยทันที กรุณาติดต่อสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉินในท้องที่เพื่อขอสนับสนุนรถพยาบาลหรือเดินทางไปยังแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาฉุกเฉิน

 

การใช้งานเว็บไซต์

 

Doctor Anywhere Pte Ltd (“ Doctor Anywhere”,“ เรา”,“ เรา” หรือ“ ของเรา”) ดำเนินการเว็บไซต์ที่อยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมลิงก์ไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า“ ไซต์”) . เรานำเสนอบริการทางไกลออนไลน์ (“ บริการเทเลเฮลธ์”) และบริการโทรนอกสถานที่ (ให้บริการในสิงคโปร์เท่านั้น) (“ บริการโทรหาบ้าน”) ช่วยให้ผู้ใช้ (“ ผู้ใช้”) ของเราสามารถรายงานประวัติสุขภาพของตนและมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ (“ Healthcare ผู้เชี่ยวชาญ”) เพื่อขอรับบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (“ Healthcare Services”)

 

เพื่อเสริมบริการด้านการดูแลสุขภาพที่จัดหาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ Doctor Anywhere หรือ บริษัท ในเครือ บริษัท ที่เกี่ยวข้องและ / หรือ บริษัท ในเครือ (รวมเรียกว่า“ DA Group”) หรือคู่ค้าอาจเสนอขายและ / หรือจัดส่งยาและ / หรือทางการแพทย์อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ ("ผลิตภัณฑ์" หรือ "ผลิตภัณฑ์") หรือการอำนวยความสะดวกในการขายและ / หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งยาของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย Doctor Anywhere มีเพียงแพลตฟอร์มสำหรับอำนวยความสะดวกในการขายและการจัดส่งผลิตภัณฑ์และไม่ได้เป็นผู้ขายหรือผู้ขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ

 

ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อกำหนดและนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่ระบุไว้ในคำถามที่พบบ่อยของเราที่ https://doctoranywhere.co.th/faqs หรือ บนแอปพลิเคชันมือถือของเรา) หากคุณไม่ต้องการผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการด้านการดูแลสุขภาพหรือซื้อหรือจัดเตรียมการจัดส่งผลิตภัณฑ์

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์ที่ https://doctoranywhere.co.th/faqs หรือบนแอปพลิเคชันมือถือของเรา

 

บริการและผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพ

Telehealth Services และ House Call Services (ให้บริการในสิงคโปร์เท่านั้น)

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพทุกคนที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพผ่าน Doctor Anywhere เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระที่รับผิดชอบต่อบริการที่แต่ละคนมอบให้คุณ Doctor Anywhere ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือวิชาชีพทางการแพทย์อื่นใดไม่มีหน้าที่ดูแลคุณและไม่รบกวนการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือวิชาชีพทางการแพทย์อื่นใดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพซึ่งแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการของตน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บังคับใช้กับอาชีพและใบอนุญาตของเขาหรือเธอ ทั้ง Doctor Anywhere หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ที่ส่งเสริมบริการด้านการดูแลสุขภาพหรือให้ลิงก์ไปยัง Healthcare Services แก่คุณจะไม่รับผิดชอบต่อคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่คุณได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผ่านทาง Telehealth Services และ House Call Services (มีให้บริการในสิงคโปร์เท่านั้น) รวมถึงการวินิจฉัยผิดพลาดหรือการกระทำหรือการละเว้นอื่นใด การพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้บนเว็บไซต์หรือผ่านบริการด้านการดูแลสุขภาพรวมถึงข้อมูลรับรองของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

 

ผลิตภัณฑ์

 

หากมีความเหมาะสมทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอาจเขียนใบสั่งยาถึงคุณและกลุ่ม DA หรือพันธมิตรใด ๆ อาจมีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกหรือจัดเตรียมการขายและ / หรือการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณตามใบสั่งยา . ในกรณีที่คุณดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่าน Doctor Anywhere และ / หรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณคุณจะต้องตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ตรงกับใบสั่งยาเมื่อส่งมอบ

Doctor Anywhere จะไม่รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใด ๆ ในผลิตภัณฑ์การสูญเสียหรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบุคคลหรือโดยบุคคลอื่นอันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการจัดส่งผลิตภัณฑ์

 

เนื้อหาไซต์

 

ไม่มีเนื้อหาใดของไซต์ (นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ) ควรได้รับการพิจารณาคำแนะนำทางการแพทย์หรือการรับรองการรับรองหรือการรับประกันว่ายาหรือการรักษาใด ๆ นั้นปลอดภัยเหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพสำหรับคุณ

 

ความยินยอม

 

Telehealth

 

I. Telehealth คือการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเสียงและวิดีโอแบบโต้ตอบซึ่งผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพไม่ได้อยู่ในสถานที่ทางกายภาพเดียวกัน ในระหว่างการให้คำปรึกษาด้าน Telehealth กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอาจมีการพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์และสุขภาพและข้อมูลของคุณผ่านการใช้วิดีโอแบบโต้ตอบเสียงและ / หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่น ๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจทำการตรวจร่างกายผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้ .

 

II. บริการ Telehealth ที่คุณได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับแพทย์หรือเป็นสถานพยาบาลถาวรของคุณ คุณต้องได้รับการประเมินแบบตัวต่อตัว / ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริงก่อนหรือไม่นานหลังจากเริ่มใช้บริการ Telehealth นอกจากนี้คุณควรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือการดูแลติดตามผลเมื่อได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพหรือเมื่อจำเป็น เราอาจช่วยคุณในการจัดเตรียมการติดตามการดูแลผ่านทาง Doctor Anywhere หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ คุณจะสามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนลูกค้าได้โดยตรง (“ การสนับสนุนลูกค้า”) ซึ่งจะติดตามปฏิกิริยาของยาผลข้างเคียงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ โดยการส่งข้อความไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ ข้อดีของบริการ Telehealth Services ของเราคือการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับบริการด้านสุขภาพใด ๆ มีความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้ Telehealth ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึง แต่อาจไม่ จำกัด เพียง:

ก) ในบางกรณีข้อมูลที่ส่งไปอาจไม่เพียงพอ (เช่นความละเอียดของภาพที่ไม่ดี) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสามารถแนะนำคุณหรือให้เขา / เธอดำเนินการให้คำปรึกษาต่อไปได้

b) ความล่าช้าในการประเมินอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีนี้คุณอาจได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ

c) ในบางกรณีการขาดการเข้าถึงบันทึกสุขภาพทั้งหมดของคุณอาจส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์จากยาหรืออาการแพ้หรือข้อผิดพลาดในการตัดสินอื่น ๆ

d) แม้ว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้จะรวมโปรโตคอลความปลอดภัยของเครือข่ายและซอฟต์แวร์เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพ แต่ในบางกรณีโปรโตคอลความปลอดภัยอาจล้มเหลวซึ่งทำให้เกิดการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

สาม. เมื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณรับทราบว่าคุณเข้าใจและเห็นด้วยกับสิ่งต่อไปนี้:

 

ก) คุณเข้าใจว่าคุณอาจคาดหวังผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ Telehealth ในการดูแลของคุณ แต่ไม่สามารถรับรองหรือรับรองผลลัพธ์ได้

 

b) คุณเข้าใจว่ากฎหมายที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพมีผลบังคับใช้กับ Telehealth Services ด้วยและได้รับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Doctor Anywhere ซึ่งอธิบายการคุ้มครองเหล่านี้โดยละเอียด การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จะส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณผ่านอินเทอร์เฟซวิดีโอที่ปลอดภัยเข้ารหัสและบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

 

c) หากการประกันสุขภาพของคุณไม่ครอบคลุมหรือไม่เพียงพอที่จะตอบสนองค่าบริการของ Telehealth Services คุณอาจต้องรับผิดชอบในการชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

 

d) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดการลงทะเบียนที่ถูกต้องเพื่อเชื่อมโยงประกันสุขภาพของคุณหรือเพื่อรับผลประโยชน์ขององค์กร จะไม่มีการคืนเงินหากคุณดำเนินธุรกรรมโดยไม่ได้ลงทะเบียนที่เหมาะสม

 

จ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจพิจารณาว่าบริการ Telehealth ไม่เหมาะสมกับความต้องการการรักษาบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณและอาจเลือกที่จะไม่ให้บริการ Telehealth แก่คุณผ่านทางเว็บไซต์

 

f) หากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณพิจารณาแล้วว่าสภาพของคุณไม่เหมาะสมกับบริการ Telehealth Services คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับบริการ ในกรณีที่คุณโทรเข้ามาอีกครั้งด้วยเงื่อนไขเดียวกันการปรึกษาหารือในภายหลังจะถูกเรียกเก็บเงิน

 

g) เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยดุลยพินิจของ Doctor Anywhere จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ สำหรับการให้คำปรึกษาที่สมบูรณ์ยาที่ซื้อมาการไม่ได้รับการนัดหมายหรือคำสั่งอื่นใดโดยผู้ใช้

 

h) จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มสำหรับการจัดส่งหรือบริการที่บ้านไปยัง Sentosa (ในสิงคโปร์) หรือสถานที่ห่างไกลอื่น ๆ ตามที่ Doctor Anywhere กำหนดและอัปเดตบนเว็บไซต์ Doctor Anywhere ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งยาไปยังพื้นที่ห่างไกลบางแห่ง

 

i) Doctor Anywhere และพันธมิตรผู้ให้บริการจัดส่งจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินการจัดส่งคำสั่งซื้อหรือบริการตามบ้านให้เสร็จสิ้นในช่วงเวลาที่เลือก หากลูกค้าไม่อยู่ตามที่อยู่ที่ระบุไว้อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดส่งคำสั่งซื้อใหม่หรือการเดินทางเพิ่มเติมสำหรับบริการตามบ้าน

 

ญ) ในส่วนของจิตบำบัดคุณมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธีการบำบัดเทคนิคที่ใช้ระยะเวลาในการบำบัดของคุณ (ถ้าทราบ) และโครงสร้างค่าธรรมเนียม คุณสามารถขอความเห็นที่สองจากนักบำบัดคนอื่นหรือยุติการบำบัดได้ทุกเมื่อ

 

IV. ในส่วนที่เกี่ยวกับจิตบำบัดหากคุณและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการบำบัดแบบกลุ่มหรือแบบคู่รัก (รวมเรียกว่า "การบำบัดแบบกลุ่ม") คุณเข้าใจดีว่าสิ่งใดก็ตามที่ผู้เข้าร่วมกลุ่มบำบัดบอกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเป็นรายบุคคลไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางอื่นอาจที่ ดุลยพินิจของนักบำบัดจะแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมกลุ่มบำบัดคนอื่น ๆ คุณตกลงที่จะแบ่งปันความรับผิดชอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสำหรับกระบวนการบำบัดรวมถึงการตั้งเป้าหมายและการยุติ

 

V. คุณสามารถส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณได้โดยติดต่อ Doctor Anywhere Customer Support ที่หมายเลข +65 65918668 หรือ (สำหรับสิงคโปร์) / +84 1900 2819 หรือ hotro@doctoranywhere.com (สำหรับเวียดนาม) / +66 2 114 7788 หรือ askus.th @ doctoranywhere.com (สำหรับประเทศไทย). อีเมลหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจไม่ถูกส่งกลับในทันที

 

บริการเรียกแพทย์นอกสถานที่ (ให้บริการในสิงคโปร์เท่านั้น)

 

I. House Call Services คือบริการด้านการดูแลสุขภาพที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในสถานที่ที่ตกลงกันและตามความต้องการ

 

II. Doctor Anywhere ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและเป็นเวทีสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอิสระในการจัดเตรียมบริการโทรหาบ้านสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไปและเด็กที่ไม่ฉุกเฉินในบ้านของผู้ป่วยอย่างสะดวกสบาย สำนักงานสถานที่ทำงานหรือโรงแรมหรือสถานที่ที่เหมาะสมอื่นใดซึ่งตกลงกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและผู้ใช้ เมื่อได้รับการร้องขอสำหรับบริการโทรหาบ้าน Doctor Anywhere จะส่งตำแหน่งและรายละเอียดการติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติซึ่งจะใช้ในการพิจารณาว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพนอกสถานที่ในพื้นที่ของคุณหรือไม่ เมื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผ่านทาง Doctor Anywhere หากมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจะตัดสินใจว่าจะส่งไปยังสถานที่ของคุณหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอาจใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดตามข้อมูลที่ได้รับก่อนบริการโทรหาบ้านหรือระหว่างบริการโทรหาบ้านพิจารณาว่าเขาหรือเธอไม่สามารถให้การรักษาในสถานที่ที่จำเป็นได้

 

สาม. คุณสามารถส่งข้อความถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณโดยติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้า Doctor Anywhere ที่ +65 65918668 หรือ

(สำหรับสิงคโปร์) / +84 1900 2819 หรือ hotro@doctoranywhere.com (สำหรับเวียดนาม) / +66 2 114 7788 หรือ askus.th@doctoranywhere.com (สำหรับประเทศไทย) อีเมลหรือข้อความอิเล็กทรอนิกส์ไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจไม่ถูกส่งกลับในทันที

 

ความเป็นส่วนตัว

 

Doctor Anywhere จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยด้านการดูแลสุขภาพในพื้นที่และรักษามาตรการป้องกันเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพของคุณ นอกจากนี้ข้อมูลที่คุณให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณในระหว่างการปรึกษาทางการแพทย์หรือช่วงการบำบัดนั้นเป็นความลับตามกฎหมายยกเว้นข้อยกเว้นทางกฎหมายบางประการตามที่อธิบายไว้อย่างละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ https://doctoranywhere.co.th/privacy-policy .

คุณยินยอมให้มีการรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

(ก) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในระหว่างหรือเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอ หรือ

(b) สำหรับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกตัวแทนร้านขายยาพันธมิตรการจัดส่งโรงพยาบาลและองค์กรอื่น ๆ ที่เรามีส่วนร่วมในการให้บริการตามที่คุณร้องขอ

เราทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สุขภาพและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของเรามีให้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่คุณและอำนวยความสะดวกในการขายและ / หรือการจัดส่งผลิตภัณฑ์เราอาจจำเป็นต้องให้การสื่อสารบางอย่างแก่คุณเช่นการแจ้งเตือนการนัดหมายประกาศบริการและข้อความด้านการบริหาร การสื่อสารเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านการดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกในการขายและ / หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ แม้ว่าการส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยมักเป็นที่ต้องการสำหรับอีเมลที่ไม่มีหลักประกัน แต่ในบางสถานการณ์การสื่อสารทางอีเมลที่ไม่มีหลักประกันซึ่งมีข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลอาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ Doctor Anywhere Doctor Anywhere ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยหรือการรักษาความลับของข้อความที่ส่งทางอีเมลได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลของคุณรวมถึงบันทึกทางคลินิกและเวชระเบียนจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและเข้ารหัสซึ่งดูแลโดย Doctor Anywhere หรือผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการพกพาและความรับผิดชอบต่อประกันสุขภาพของสหรัฐอเมริกา (HIPAA)

 

บัญชีผู้ใช้

 

เมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์คุณจะต้องสร้างบัญชี (“ บัญชี”) โดยป้อนชื่อที่อยู่อีเมลรหัสผ่านและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมโดย Doctor Anywhere (รวมเรียกว่า“ ข้อมูลบัญชี”) ในการสร้างบัญชีคุณต้องบรรลุนิติภาวะเพื่อสร้างสัญญาที่มีผลผูกพัน หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะในการทำสัญญาที่มีผลผูกพันคุณไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บริการด้านการดูแลสุขภาพของเราหรือซื้อและ / หรือจัดเตรียมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ คุณยอมรับว่าข้อมูลบัญชีที่คุณให้กับเราตลอดเวลารวมถึงในระหว่างการลงทะเบียนและข้อมูลใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไปยังไซต์จะเป็นความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ คุณไม่สามารถโอนหรือแบ่งปันรหัสผ่านบัญชีของคุณกับใครหรือสร้างมากกว่าหนึ่งบัญชี (ยกเว้นบัญชีย่อยที่สร้างขึ้นสำหรับเด็กที่คุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชีของคุณและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ Doctor Anywhere ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ และทั้งหมดตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมเหตุสมผลเกี่ยวกับความปลอดภัยของไซต์และข้อมูลบัญชีของคุณ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Doctor Anywhere จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความรับผิดหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์หรือบริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหรือการซื้อหรือการจัดการในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการใช้ข้อมูลบัญชีของคุณหรือ การเผยแพร่ข้อมูลบัญชีของคุณให้กับบุคคลที่สาม คุณไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่นได้ตลอดเวลา

 

การใช้บริการและการซื้อผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มอายุผู้เยาว์

 

หากคุณกำลังใช้ Doctor Anywhere Healthcare Services สำหรับผู้เยาว์คุณจะต้องเข้าร่วมในระหว่างการให้คำปรึกษาออนไลน์ของ Healthcare Professional หรือการเยี่ยมชมสถานที่กับผู้เยาว์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์คุณจะต้องพร้อมใช้งานที่จุดจัดส่งผลิตภัณฑ์ คุณต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการด้านการดูแลสุขภาพที่จัดหาให้และซื้อและจัดเตรียมการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เยาว์ คุณถือว่าภาระผูกพันของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

 

การใช้บริการและการซื้อผลิตภัณฑ์โดยกลุ่มผู้สูงอายุ

 

หากคุณใช้ Doctor Anywhere Healthcare Services สำหรับผู้สูงอายุที่มีความต้องการพิเศษซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงปัญหาด้านการมองเห็นและการได้ยินคุณต้องเข้าร่วมในระหว่างการให้คำปรึกษาออนไลน์ของ Healthcare Professional หรือการเยี่ยมชมสถานที่กับผู้สูงอายุ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์คุณจะต้องพร้อมใช้งานที่จุดจัดส่งผลิตภัณฑ์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าบริการด้านการดูแลสุขภาพที่จัดหาให้และซื้อและจัดเตรียมการจัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ คุณถือว่าภาระหน้าที่ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

 

สิทธิ์การเข้าถึง

 

เราขอมอบสิทธิ์ที่ จำกัด ไม่ผูกขาดไม่สามารถโอนและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงไซต์ใช้บริการด้านการดูแลสุขภาพและซื้อผลิตภัณฑ์และจัดการจัดส่งให้กับคุณเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้นและตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้สิ่งเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขและข้อตกลงแยกต่างหากที่คุณอาจทำกับเรา (“ สิทธิ์การเข้าถึง”) เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธระงับหรือยุติการใช้งานไซต์หรือบริการด้านการดูแลสุขภาพหรือการขายหรือการส่งมอบ (หรือการอำนวยความสะดวก) ของผลิตภัณฑ์ให้กับคุณหรือใครก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำและจะไม่พยายาม:

 

ก) แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงในความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงาน

 

b) ใช้ไซต์หรือบริการด้านการดูแลสุขภาพหรือซื้อหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายระหว่างประเทศ

 

c) ใช้ไซต์หรือบริการด้านการดูแลสุขภาพหรือซื้อหรือแสวงหาการจัดส่งผลิตภัณฑ์นอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ในปัจจุบัน (สิงคโปร์ / เวียดนาม / ไทย)

 

d) ทำวิศวกรรมย้อนกลับถอดประกอบแยกส่วนประกอบหรือแปลซอฟต์แวร์หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ของไซต์หรือบริการด้านการดูแลสุขภาพ

 

จ) เผยแพร่ไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์

 

f) บันทึกในสื่อใด ๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผ่านทางเว็บไซต์

 

g) มิฉะนั้นใช้ไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่เกินขอบเขตการใช้งานที่ได้รับข้างต้น

 

h) ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเมื่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

 

i) ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสำหรับบริการด้านการดูแลสุขภาพภายนอกไซต์ Doctor Anywhere จะไม่รับผิดชอบต่อการโต้ตอบใด ๆ กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านไซต์ เราขอแนะนำอย่างยิ่งว่าคุณไม่ควรใช้ Telehealth Services บนคอมพิวเตอร์สาธารณะ เราขอแนะนำว่าอย่าเก็บรหัสผ่านบัญชีของคุณผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ หากคุณเลือกที่จะทำคุณต้องยอมรับความเสี่ยงของคุณเองและ Doctor Anywhere จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการซื้อ

 

คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับบัญชีของคุณตามค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินที่มีผลบังคับใช้เมื่อถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียม ด้วยการแจ้งหมายเลขบัตรเครดิตของคุณหรือรายละเอียดบัญชีบริการชำระเงินออนไลน์ให้ Doctor Anywhere (เช่น PayPal) และข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องคุณยอมรับว่า Doctor Anywhere ได้รับอนุญาตให้ออกใบแจ้งหนี้บัญชีของคุณทันทีสำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระและชำระให้กับ Doctor Anywhere ในที่นี้และที่ ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งหรือยินยอมเพิ่มเติม หากแผนสุขภาพของคุณนายจ้างหรือหน่วยงานของคุณได้นัดหมายกับ Doctor Anywhere เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าธรรมเนียมส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหากค่าธรรมเนียมนั้นเป็นไปตามข้อตกลงอื่น ๆ กับ Doctor Anywhere การปรับค่าธรรมเนียมนั้นจะแสดงในค่าธรรมเนียมที่คุณเป็น เรียกเก็บเงินในที่สุด โปรดตรวจสอบกับนายจ้างแผนสุขภาพหรือหน่วยงานของคุณเพื่อดูว่าจะมีการคืนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

Doctor Anywhere ไม่รับประกันว่าคุณจะได้รับการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากนายจ้างหรือผู้ประกันตน Doctor Anywhere ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือใช้โครงสร้างราคาใหม่ได้ตลอดเวลาก่อนที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการชำระเงินครั้งแรกหรือสำหรับการชำระเงินในอนาคตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าสำหรับบริการด้านการดูแลสุขภาพที่จัดให้ตามการนัดหมายคุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการนัดหมายที่ไม่ได้รับเท่ากับค่าธรรมเนียมที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับบริการตามกำหนดเวลาหากคุณไม่ยกเลิกการนัดหมายตามกำหนดเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

 

ลิงค์เว็บไซต์

 

ไซต์อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere (เรียกรวมกันว่า“ ไซต์ของบุคคลที่สาม”) เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลซอฟต์แวร์หรือลิงก์ใด ๆ ที่พบในไซต์ของบุคคลที่สามตำแหน่งทางอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลซอฟต์แวร์หรือลิงก์ดังกล่าวของคุณหรือการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ดังกล่าว เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

 

ความเป็นเจ้าของ

 

ไซต์และเนื้อหาคุณสมบัติและฟังก์ชันทั้งหมดของไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลซอฟต์แวร์ข้อความการแสดงรูปภาพวิดีโอและเสียงทั้งหมดและการออกแบบการเลือกและการจัดเรียง) เป็นของ Doctor Anywhere ผู้อนุญาตหรือ ผู้ให้บริการรายอื่นของเนื้อหาดังกล่าวและได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกฎหมายกรรมสิทธิ์ของสิงคโปร์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณต้องไม่ทำซ้ำแจกจ่ายแก้ไขสร้างผลงานลอกเลียนแบบแสดงต่อสาธารณะเผยแพร่ต่อสาธารณะเผยแพร่ดาวน์โหลดจัดเก็บหรือส่งเนื้อหาใด ๆ บนไซต์ของเรายกเว้นโดยทั่วไปและโดยปกติจะได้รับอนุญาตผ่านเว็บไซต์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์หรือบริการหรือวัสดุใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางไซต์

 

เครื่องหมายการค้า

 

ชื่อโลโก้และวัสดุอื่น ๆ บางส่วนที่แสดงบนไซต์หรือในบริการอาจเป็นเครื่องหมายการค้า (จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) ชื่อทางการค้าเครื่องหมายบริการหรือโลโก้ (“ ข้อมูลประจำตัว”) ของ Doctor Anywhere หรือหน่วยงานอื่น ๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลประจำตัวดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Doctor Anywhere ความเป็นเจ้าของข้อมูลประจำตัวดังกล่าวทั้งหมดและความปรารถนาดีที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่กับเราหรือหน่วยงานอื่น ๆ

 

การยุติ

 

คุณสามารถปิดการใช้งานบัญชีของคุณและสิ้นสุดการลงทะเบียนได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยส่งอีเมลไปที่ askus.th@doctoranywhere.com Doctor Anywhere อาจระงับหรือยุติการใช้งานไซต์บัญชีของคุณและ / หรือการลงทะเบียนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เมื่อใดก็ได้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ Doctor Anywhere ขอสงวนสิทธิ์ในการรักษาลบหรือทำลายการสื่อสารและวัสดุทั้งหมดที่โพสต์หรืออัปโหลดไปยังไซต์ตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกภายในและ / หรือการทำลายเนื้อหา หลังจากการยุติดังกล่าวกลุ่ม DA หรือคู่ค้ารายใดจะไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือการขายหรือการส่งมอบ (หรืออำนวยความสะดวกในการขายหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์) ยกเว้นในขอบเขตที่เรามีหน้าที่ต้องจัดหาให้คุณ การเข้าถึงบันทึกสุขภาพของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจะต้องให้การดูแลอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาระหน้าที่ทางกฎหมายจริยธรรมและวิชาชีพที่มีผลบังคับกับคุณ

 

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

 

เราอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้ในอนาคต การใช้งานเว็บไซต์และ / หรือบริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องหลังจากการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นการบ่งบอกว่าคุณรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและข้อตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

 

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์หรือบริการด้านการดูแลสุขภาพหรือการซื้อหรือการจัดส่งสินค้าถือเป็นความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว ไซต์บริการด้านการดูแลสุขภาพและการขายหรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (หรือการอำนวยความสะดวกดังกล่าว) มีให้ตามพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" และ "เท่าที่มี" Doctor Anywhere ขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภทอย่างชัดแจ้งไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันความสามารถในการค้าความเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์เฉพาะการไม่ละเมิดชื่อการใช้งานเงื่อนไขความเพลิดเพลินเงียบคุณค่าความถูกต้อง ของข้อมูลและการรวมระบบ

 

คุณรับทราบและตกลงว่า Doctor Anywhere ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์การวินิจฉัยหรือการรักษาและเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เคร่งครัดสำหรับการเชื่อมต่อผู้ป่วยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพบุคคลที่สามที่เป็นอิสระรวมถึงแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ในเครือข่าย Doctor Anywhere คุณรับทราบและยอมรับว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ใช้เว็บไซต์เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวและจะมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลและควบคุมการให้บริการทางการแพทย์ทั้งหมดคำแนะนำคำแนะนำการตัดสินใจในการรักษาและบริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ที่ดำเนินการ และการวินิจฉัยการรักษาขั้นตอนและบริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ทั้งหมดจะได้รับการจัดหาและดำเนินการโดยหรือภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตามดุลยพินิจของพวกเขา แต่เพียงผู้เดียวตามที่เห็นว่าเหมาะสม Doctor Anywhere ไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องในการประกอบวิชาชีพยาหรือมีคุณสมบัติที่จะให้คำแนะนำในสาขาวิชาเฉพาะทางของตน

 

ข้อจำกัดความรับผิด

 

คุณเข้าใจดีว่าในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับไม่ว่าในกรณีใด Doctor Anywhere หรือเจ้าหน้าที่พนักงานกรรมการผู้ปกครอง บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือตัวแทนหรือผู้อนุญาตจะต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญพิเศษที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นแบบอย่างใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายจากการสูญเสียรายได้ผลกำไรค่าความนิยมการใช้ข้อมูลหรือความสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์หรือบริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหรือการซื้อหรือการจัดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไม่ว่า ความเสียหายดังกล่าวขึ้นอยู่กับสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทและความรับผิดอย่างเข้มงวด) การรับประกันกฎเกณฑ์หรืออื่น ๆ ในขอบเขตที่เราไม่อาจปฏิเสธการรับประกันโดยนัยหรือจำกัดความรับผิดชอบใด ๆ ขอบเขตและระยะเวลาของการรับประกันดังกล่าวและขอบเขตความรับผิดของเราจะเป็นจำนวนขั้นต่ำที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณตกลงที่จะชดใช้ปกป้องและดูแล Doctor Anywhere เจ้าหน้าที่กรรมการพนักงานตัวแทน บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือผู้อนุญาตและซัพพลายเออร์โดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องการกระทำข้อเรียกร้องความรับผิดและการตั้งถิ่นฐานใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อกฎหมายที่สมเหตุสมผล และค่าธรรมเนียมทางบัญชีตามการชดใช้ค่าเสียหาย (“ การเรียกร้อง”) ซึ่งเป็นผลมาจากหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะชดใช้ปกป้องและไม่เป็นอันตรายต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณจากและต่อต้านการเรียกร้องของบุคคลที่สามที่เป็นผลมาจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพดังกล่าว

 

ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์

 

Doctor Anywhere ไม่รับรองว่าผลิตภัณฑ์บริการและ / หรือวัสดุทั้งหมดที่อธิบายไว้บนไซต์บริการด้านการดูแลสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพใด ๆ ในระหว่างการให้คำปรึกษาผ่านไซต์มีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่นอกสิงคโปร์ / เวียดนาม / ไทย.

 

บันทึก

 

บันทึกทางคลินิกใด ๆ ที่สร้างขึ้นจากการใช้งานไซต์ของคุณจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยโดย Doctor Anywhere ในนามของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าจำนวนปีขั้นต่ำบันทึกดังกล่าวจะต้องได้รับการดูแลภายใต้ กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 

กฎหมายที่บังคับใช้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในทุกด้าน หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกำหนดเฉพาะจะถูกตัดออกไปในขอบเขตที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยปล่อยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่หรือส่วนที่บังคับได้

 

เบ็ดเตล็ด

 

คู่สัญญาจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยสุจริตโดยทันทีผ่านการเจรจาที่เป็นมิตร (ซึ่งจะเริ่มต้นโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง) ในกรณีที่ข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถยุติได้โดยการเจรจาอย่างเป็นมิตรภายในสามสิบ (30) วันของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีกฝ่ายว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นข้อพิพาทจะถูกส่งโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อขอการยุติโดยศาลของสิงคโปร์ซึ่ง ศาลจะมีเขตอำนาจศาลเฉพาะ

คุณเข้าใจดีว่าการทำเครื่องหมายในช่อง "ยอมรับ" สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และ / หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่นำเสนอต่อคุณบนไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการกระทำดังกล่าวถือเป็นการลงนามตามกฎหมาย คุณยอมรับว่าเราอาจส่งความเป็นส่วนตัวหรือประกาศอื่น ๆ การเปิดเผยหรือการสื่อสารใด ๆ เกี่ยวกับบริการด้านการดูแลสุขภาพและการอำนวยความสะดวกในการขายและ / หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (เรียกรวมกันว่า "การสื่อสาร") ผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง: (ก ) ทางอีเมลโดยใช้ที่อยู่ที่คุณให้ไว้กับเราในระหว่างการลงทะเบียนหรือ (b) โดยการโพสต์การสื่อสารบนไซต์ การส่งการสื่อสารใด ๆ จากเราจะมีผลเมื่อส่งโดยเราไม่ว่าคุณจะอ่านการสื่อสารเมื่อคุณได้รับหรือว่าคุณได้รับการจัดส่งจริงหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรับการสื่อสารทางอีเมลได้โดยการยกเลิกหรือหยุดการใช้บริการของคุณ

 

ไม่มีการสละสิทธิ์โดย บริษัท ในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวต่อไปหรือต่อไปหรือการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดและความล้มเหลวของ บริษัท ในการยืนยันสิทธิ์ หรือข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกควบคุมโดยศาลหรือศาลอื่น ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจว่าไม่ถูกต้องผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดออกหรือ จำกัด ขอบเขตขั้นต่ำที่สุดเพื่อให้ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนด & เงื่อนไขจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

 

Doctor Anywhere ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพความแรงของสัญญาณและข้อบกพร่องในการวินิจฉัย แต่จะไม่รับผิดชอบต่ออินเทอร์เน็ตหรือแบนด์วิดท์ข้อมูลและสัญญาณของอุปกรณ์มือถือของคุณ

 

โปรดรายงานการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มาที่ askus.th@doctoranywhere.com

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้ Doctor Anywhere Pay

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay") ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานบัญชีการชำระเงินเสมือน Doctor Anywhere ของคุณ ("Doctor Anywhere Pay" หรือ "DA Pay")

A. The Doctor Anywhere Pay ดำเนินการโดย Doctor Anywhere Operations Pte. จำกัด ("Doctor Anywhere").

การอ้างอิงทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay เหล่านี้ถึง "เรา" "เรา" หรือ "ของเรา" จะอ้างถึง Doctor Anywhere ในฐานะผู้ดำเนินการ Doctor Anywhere Pay "คุณ" และ "ของคุณ" จะหมายถึงผู้ใช้

Doctor Anywhere Pay เชื่อมโยงกับบัญชี Doctor Anywhere ของคุณและมีไว้สำหรับการชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าและ / หรือบริการที่เสนอโดยกลุ่ม บริษัท Doctor Anywhere โดยผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

ในการขอและ / หรือใช้ Doctor Anywhere Pay แสดงว่าคุณผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay (รวมถึงรายละเอียดใด ๆ ที่ระบุไว้ในคำถามที่พบบ่อยของเราที่ https://doctoranywhere.co.th/faqs หรือบน แอปพลิเคชันมือถือของเรา) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay โปรดอย่าใช้ Doctor Anywhere Pay

B. ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ Doctor Anywhere และบัญชี Doctor Anywhere ที่ระบุไว้ข้างต้น

C. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูคำถามที่พบบ่อยของเราที่ https://doctoranywhere.co.th/faqs หรือบนแอปพลิเคชันมือถือของเรา

 

นิยามและการตีความ

เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนิพจน์ต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay:

"เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ" ถูกกำหนดไว้ภายใต้ข้อ 15.9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้

"ผู้ได้รับความคุ้มครอง" หมายถึงเจ้าหน้าที่พนักงานกรรมการตัวแทนผู้รับเหมาและผู้ได้รับมอบหมายของ Doctor Anywhere

"Doctor Anywhere" หมายถึงหน่วยงานที่กำหนดไว้ในการทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay และรวมถึงผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย

"บัญชี Doctor Anywhere" หมายถึงบัญชีออนไลน์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ Doctor Anywhere

"Doctor Anywhere Pay" ถูกกำหนดไว้ในบทวิจารณ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay

"Doctor Anywhere Pay Credit" หรือ "Credits" ถูกกำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้

"เว็บไซต์ Doctor Anywhere" หมายถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ (ตามความเหมาะสม) ที่คุณซื้อสินค้าหรือบริการที่เสนอโดยกลุ่ม บริษัท Doctor Anywhere

 

"เครื่องมือการชำระเงิน" ถูกกำหนดไว้ในข้อ 3.1

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุติดต่อหรือค้นหาบุคคลได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อที่อยู่อีเมลที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินที่อยู่สำหรับจัดส่งหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลบัตรเครดิต

 

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" ถูกกำหนดไว้ในข้อ 2.6

"คูปองส่งเสริมการขาย" หมายถึงตามขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาตคือคูปองส่งเสริมการขายที่ Doctor Anywhere ออกให้แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere Pay เป็นครั้งคราวเพื่อเป็นสินน้ำใจโดยให้เครดิตจำนวนคูปองลงใน Doctor Anywhere ชำระเงินและอาจใช้โดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ Doctor Anywhere ก่อนวันหมดอายุของคูปองโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Doctor Anywhere แต่เพียงผู้เดียวและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่แพทย์อาจกำหนด ทุกที่ทุกเวลา

"คูปองคืนเงิน" หมายถึงคูปองคืนเงินที่ Doctor Anywhere ออกโดยวิธีการคืนเงินจากการซื้อสินค้าหรือบริการก่อนหน้าของผู้ใช้บนเว็บไซต์ Doctor Anywhere และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ Doctor Anywhere อาจกำหนดเป็นครั้งคราว

"ข้อมูลการลงทะเบียน" ถูกกำหนดไว้ภายใต้ข้อ 2.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้และอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล

"ค่าบริการ" กำหนดไว้ในข้อ 6.1

"ผู้ใช้" หมายถึงผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของ Doctor Anywhere Pay

1. เข้าถึงแพทย์ได้ทุกที่ที่จ่าย

1.1. คุณตกลงที่จะ:

1.1.1. ใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดเวลาและตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere Pay โดยสุจริต

1.1.2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศกฎการดำเนินงานและนโยบายและคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ Doctor Anywhere Pay ตลอดจนการแก้ไขใด ๆ ที่ออกโดยเราเป็นครั้งคราว และ

1.1.3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราที่เกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere Pay นั้นถูกต้อง

1.2. เป็นนโยบายของเราที่จะห้ามและดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมใด ๆ ที่เอื้อต่อการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรรม เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินตามกฎหมายที่บังคับใช้และกำหนดให้กรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานของเราปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ในการป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน

1.3. การใช้ Doctor Anywhere Pay จำกัด เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ Doctor Anywhere

 

2. การลงทะเบียน

2.1. ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับบัญชี Doctor Anywhere คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ Doctor Anywhere รวมถึงชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์วันเดือนปีเกิดที่อยู่อีเมลและข้อมูลอื่น ๆ ตามที่เราเห็นว่าจำเป็น ("การลงทะเบียน ข้อมูล"). คุณต้องรับผิดชอบในการอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสมบูรณ์และถูกต้อง คุณรับทราบและตกลงว่า Doctor Anywhere อาจแบ่งปันข้อมูลการลงทะเบียนของคุณภายในกลุ่ม บริษัท Doctor Anywhere เป็นครั้งคราว

2.2. นอกเหนือจากข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวเราอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาและไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงการยืนยันตัวตนอายุและ / หรือเพื่อยืนยันรายละเอียดธนาคารของคุณหรือบัตรเดบิตเครดิตสิ่งอำนวยความสะดวกแบบชำระล่วงหน้าตัวอย่างเช่นบัตรที่ คุณได้ลงทะเบียนกับเรา คุณตกลงว่าคุณจะให้ข้อมูลและ / หรือเอกสารดังกล่าวแก่เราทันทีเมื่อมีการร้องขอ หากคุณไม่ให้ข้อมูลและ / หรือเอกสารดังกล่าวโดยทันทีเราอาจไม่ต้องรับผิดใด ๆ กับคุณไม่ว่าจะ จำกัด การใช้ Doctor Anywhere Pay หรือระงับหรือปิด Doctor Anywhere Pay ของคุณ

2.3. คุณอนุญาตให้เราทำการสอบถามใด ๆ ที่เราคิดว่าจำเป็นในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณ (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงดำเนินการคืนเงินที่จ่ายให้กับคุณ

2.4. ผู้ใช้แต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับ Doctor Anywhere Pay เพียงหนึ่ง (1) รายการที่เชื่อมโยงกับบัญชี Doctor Anywhere ของตนเท่านั้น

2.5. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณให้กับ Doctor Anywhere Pay ของคุณอย่างปลอดภัย คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำและเราจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดเผยหรือการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หากชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณถูกบุกรุกคุณต้องแจ้ง Doctor Anywhere ทันที

2.6. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้กับเราจะได้รับการจัดการจัดเก็บและประมวลผลตามประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้แบบชำระเงิน ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") (https://doctoranywhere.co.th/privacy-policy) การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้แสดงว่าคุณได้อ่านและเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและยินยอมให้เราเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

3. แพทย์จ่ายเครดิตได้ทุกที่

3.1. คุณสามารถรักษาเงินไว้ใน Doctor Anywhere Pay ของคุณและเงินดังกล่าวน้อยกว่าเงินที่เป็นหนี้กับเราจะถือเป็นเครดิตของ Doctor Anywhere Pay ของคุณ ("Doctor Anywhere Pay Credit") คุณสามารถสะสมเครดิตใน Doctor Anywhere Pay ของคุณได้โดยการโอนเงินจากเครื่องมือการชำระเงินบางประเภทที่เรายอมรับเป็นครั้งคราว (รวมถึงบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตบัญชีเช็คและบัญชีออมทรัพย์หรือวิธีการชำระเงินล่วงหน้าอื่น ๆ ที่เราอนุญาตเรียกรวมกันว่า "เครื่องมือการชำระเงิน ").

3.2. ในกรณีของบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเป็นแหล่งเงินคุณยอมรับว่าเราอาจออกการระงับการอนุมัติที่สมเหตุสมผลซึ่งไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจริงกับบัตรของคุณเพื่อตรวจสอบวิธีการชำระเงินของคุณผ่านบัตรของคุณ การระงับอาจปรากฏในใบแจ้งยอดของคุณว่า "รอดำเนินการ" การระงับการอนุมัติจะออกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการใช้บัตรของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฉ้อโกง

3.3. สำหรับการโอนเงินจากเครื่องมือการชำระเงินไปยัง Doctor Anywhere Pay Credit ของคุณเราไม่ได้เป็นตัวแทนว่าเครื่องมือการชำระเงินใด ๆ ของคุณอยู่ในสถานะที่ดีหรือผู้ออกเครื่องมือการชำระเงินของคุณจะอนุญาตหรืออนุมัติการโอนดังกล่าว

3.4. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นทั้งคุณและ Doctor Anywhere จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามรวมถึงผู้ออกบัตรหรือธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุน Doctor Anywhere Pay Credit ของคุณ อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการยอมรับเครื่องมือการชำระเงินใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัญชีธนาคารเป็นวิธีการระดมทุนตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

3.5. ในกรณีที่คุณชำระเงินผ่าน Doctor Anywhere Pay โดยใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเนื่องจากแหล่งเงินทุนของคุณได้รับการดำเนินการในต่างประเทศคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น

3.6. คุณต้องรับผิดชอบในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ กับ บริษัท บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของคุณด้วยตัวคุณเอง

3.7. เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จำกัด การใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณเป็นครั้งคราวรวมถึง (i) จำนวนมูลค่าที่คุณสามารถโหลด Doctor Anywhere Pay ได้ตลอดเวลา และ (ii) เงินรวมที่โหลดไปยัง Doctor Anywhere ของคุณจ่ายในช่วงเวลาใดก็ได้

 

4. ใช้แพทย์ของคุณจ่ายได้ทุกที่

4.1. คุณสามารถใช้ Doctor Anywhere Pay เพื่อซื้อสินค้าและ / หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ Doctor Anywhere เพื่อความปลอดภัยเราอาจ จำกัด จำนวนหรือจำนวนธุรกรรมที่คุณสามารถทำได้ผ่าน Doctor Anywhere Pay ของคุณ เราอาจต้องการให้คุณส่งเอกสารประจำตัวเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจซื้อตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

4.2. นอกเหนือจากสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในทางตรงกันข้ามจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ใช้ Doctor Anywhere Pay สามารถถือได้ตลอดเวลาคือ S $ 5,000 (หรือจำนวนเงินรวมที่เทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ) หรือขีด จำกัด ที่น้อยกว่าตามที่ได้รับแจ้ง ให้กับคุณและมูลค่ารวมของธุรกรรมการชำระเงินของผู้บริโภคโดยใช้ Doctor Anywhere Pay ในปีปฏิทินต้องไม่เกิน S $ 30,000 (หรือจำนวนเงินรวมที่เทียบเท่าในสกุลเงินต่างประเทศ)

4.3. เครดิตทั้งหมดใน Doctor Anywhere Pay ของคุณจะใช้ได้เพียงหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ทำรายการสุดท้ายของคุณ (ซื้อหรือเติมเงิน) Doctor Anywhere มีสิทธิ์จัดการกับเครดิตที่หมดอายุในลักษณะที่เห็นว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจของแพทย์รวมถึงเครดิตดังกล่าวใน Doctor Anywhere Pay ของคุณที่ถูกริบ

4.4. คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายได้อื่น ๆ จากเครดิตใน Doctor Anywhere Pay ของคุณ Doctor Anywhere อาจได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินที่เราถือครองในนามของคุณ คุณตกลงที่จะมอบหมายสิทธิ์ของคุณให้กับ Doctor Anywhere สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจาก Doctor Anywhere Pay ของคุณ

4.5. คุณสามารถตรวจสอบ Doctor Anywhere Pay Credit ได้ในเว็บไซต์ Doctor Anywhere เครดิตที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ Doctor Anywhere จะใช้เป็นหลักฐานสรุปของ Doctor Anywhere Pay Credit ของคุณ

4.6. เนื่องจากการซื้อ Doctor Anywhere Pay อาจเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตผ่านสถาบันการเงินในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ในการทำธุรกรรมดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีการปฏิเสธการชำระเงินจากสถาบันการเงิน Doctor Anywhere ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไม่เกินจำนวนที่มีการโต้แย้ง) จาก แพทย์ของคุณทุกที่จ่ายหรือด้วยวิธีอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสมกับดุลยพินิจของแพทย์ แต่เพียงผู้เดียว

4.7. Doctor Anywhere มีสิทธิ์ริบเครดิตใน Doctor Anywhere Pay ของคุณในกรณีที่เชื่อได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการใช้บริการของคุณอาจเป็นการฉ้อโกงผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาใด ๆ หรือในกรณีที่ Doctor Anywhere เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าคุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน .

4.8. ทุกครั้งที่คุณใช้ Doctor Anywhere Pay คุณอนุญาตให้เราลดมูลค่าที่มีอยู่ใน Doctor Anywhere Pay Credit ของคุณตามจำนวนเงินทั้งหมดของธุรกรรมและค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดส่งค่าธรรมเนียมการชำระเงินและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จำนวนของการซื้อใด ๆ จะถูกนำไปใช้กับคูปองโปรโมชั่นหรือคูปองคืนเงินก่อน (ขึ้นอยู่กับวันหมดอายุที่เร็วที่สุดสำหรับคูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองคืนเงิน) ซึ่งได้รับเครดิตไปยัง Doctor Anywhere Pay Credit ของคุณ คุณสามารถชำระเงินโดยใช้ Doctor Anywhere Pay ได้เฉพาะเท่าที่คุณมี Doctor Anywhere Pay Credit เพื่อรองรับธุรกรรมเหล่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อสินค้าเกินเครดิต Doctor Anywhere Pay Credit ของคุณ เราจะไม่ขยายเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณและคุณจะต้องชำระคืนเราทันทีหากเครดิต Doctor Anywhere ของคุณมีค่าน้อยกว่าศูนย์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

4.9. คุณต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นโดยใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณ หากบุคคลอื่นเข้าถึง Doctor Anywhere Pay ของคุณเราจะปฏิบัติต่อสิ่งนี้ราวกับว่าคุณได้อนุญาตให้ใช้งานดังกล่าวและคุณจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าว

4.10. คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้ Doctor Anywhere Pay โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ เกี่ยวกับ Doctor Anywhere Pay ที่คุณมีความรู้ คุณต้องรายงานกิจกรรมดังกล่าวภายในเก้าสิบ (90) วันสำหรับการเรียกร้องใด ๆ สำหรับการใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงจะใช้ได้สำหรับการพิจารณาของ Doctor Anywhere

4.11. คุณยอมรับว่าเราจะไม่ชดเชยความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการเรียกร้องใด ๆ สำหรับการใช้บัญชี Doctor Anywhere Pay ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตภายใต้เหตุการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้ตามที่พิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว:

4.11.1. ในกรณีที่การอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่พบว่าดำเนินการบนอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของคุณที่อยู่ IP ของคุณหรือขอบเขตอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ยอมรับได้

4.11.2. ในกรณีที่คุณกระทำการฉ้อโกงหรือประมาทเลินเล่อซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกรณีที่คุณเปิดเผยรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ Doctor Anywhere Pay โดยเจตนาให้บุคคลที่สามทราบ

4.11.3. หากคุณไม่ได้ให้เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่เราร้องขออย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

4.11.4. โดยที่เงินใด ๆ ใน Doctor Anywhere Pay ของคุณอยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมายหรือภาระผูกพันอื่น ๆ ที่ จำกัด การโอน

4.11.5. เมื่อธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงภัยธรรมชาติความไม่สงบทางแพ่ง ฯลฯ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล และ / หรือ

4.11.6. ในกรณีที่เทอร์มินัลหรือระบบใด ๆ (รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการของ Doctor Anywhere) ทำงานไม่ถูกต้องหรือประสบความผิดปกติทางเทคนิคอื่น ๆ ก่อนที่คุณจะเริ่มทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.12. ภายใต้ข้อ 7 และ 8.4 ไม่อนุญาตให้แลกเงินสดโอนเงินหรือถอนเงินสดสำหรับจำนวนเงินใด ๆ ใน Doctor Anywhere Pay ของคุณ

4.13. เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมใด ๆ กับ Doctor Anywhere Pay ของคุณหาก:

4.13.1. การทำธุรกรรมไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัญชี Doctor Anywhere ของคุณ หรือ

4.13.2. ในกรณีที่เรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมอาจละเมิดกฎหมายกฎหรือข้อบังคับใด ๆ หรืออาจทำให้เราหรือ บริษัท ในเครือของเราต้องรับผิดหรือภาระผูกพัน

4.13.3. ธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้คูปองส่งเสริมการขายหรือคูปองคืนเงินโดยที่ Doctor Anywhere สงสัยว่ามีการใช้คูปองในทางที่ผิดหรือการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Doctor Anywhere ของคุณ

4.14. เมื่อใช้ Doctor Anywhere Pay เพื่อชำระเงินสำหรับการซื้อบนเว็บไซต์ Doctor Anywhere การชำระเงินอาจดำเนินการผ่านบัญชีที่เราเป็นเจ้าของหรือ บริษัท ในเครือของเราและ / หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ลงทะเบียนซึ่งดำเนินการในนามของเรา

4.15. สำหรับธุรกรรมการซื้อแต่ละครั้งที่คุณทำบนเว็บไซต์ Doctor Anywhere เราจะโอนเงินจาก Doctor Anywhere Pay ของคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ครั้งแรก:

4.15.1. เราได้รับการยืนยันว่าการซื้อเสร็จสมบูรณ์จาก Doctor Anywhere;

4.15.2. คุณไม่ยืนยันการรับสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ Doctor Anywhere ซึ่งในกรณีนี้จะถือว่าคุณได้รับสินค้าหรือบริการ

4.15.3. ข้อสรุปของข้อตกลงระงับข้อพิพาทหรือข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ใช้เว็บไซต์ Doctor Anywhere และ / หรือ Doctor Anywhere รายอื่นซึ่งในกรณีนี้เงินจะถูกจำหน่ายไปตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทหรือการระงับข้อพิพาทดังกล่าว หรือ

4.15.4. Doctor Anywhere หรือ บริษัท ในเครือใด ๆ ได้รับคำสั่งการพิจารณาคดีคำชี้ขาดหรือคำตัดสินจากศาลที่มีอำนาจศาลอนุญาโตตุลาการหรือหน่วยงานที่สั่งให้เราปล่อยเงินซึ่งในกรณีนี้เงินจะถูกจำหน่ายตามคำสั่งการพิจารณาคดีคำชี้ขาดดังกล่าว หรือวิจารณญาณ

4.16. เมื่อปล่อยเงินใด ๆ เรามีสิทธิ์หักหรือหักค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือค่าบริการที่ต้องชำระและจ่ายให้กับ Doctor Anywhere ในจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง

4.17. หากคุณประสบปัญหาใด ๆ กับ Doctor Anywhere Pay โปรดติดต่อเราที่ [https://doctoranywhere.com/contact-us/] หากคุณทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ Doctor Anywhere และประสบปัญหาในการสั่งซื้อโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ( https://doctoranywhere.co.th/contact-us )

4.18. คุณต้องดำเนินการสั่งซื้อใด ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ Doctor Anywhere ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Doctor Anywhere โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

4.19. คุณตกลงที่จะให้การแจ้งเตือนทั้งหมดให้ข้อมูลวัสดุและการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดและให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือตามสมควรที่จำเป็นสำหรับเราในการดำเนินการ Doctor Anywhere Pay ของคุณ หากความล้มเหลวของคุณในการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรมใด ๆ ใน Doctor Anywhere Pay ของคุณ Doctor Anywhere จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าดังกล่าว

4.20. คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่ใช่ธนาคารหรือตัวแทนการโอนเงินและบริการที่เราจัดหาให้กับคุณที่เกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere Pay ของคุณไม่ควรตีความว่าเป็นการให้บริการธนาคารหรือบริการโอนเงิน เราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลความไว้วางใจหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับเครดิตบัญชี Doctor Anywhere ของคุณ

 

5. การถอนเงิน

5.1. เครดิตสำหรับ Doctor Anywhere Pay ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดและไม่สามารถขอคืนได้เว้นแต่จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา ไม่สามารถขายต่อหรือโอนมูลค่าได้ เครดิตใน Doctor Anywhere Pay จะไม่ถือว่าตีความหรือใช้เป็นเครื่องมือที่มีค่าหรือแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

 

6. ค่าธรรมเนียม

6.1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดค่าธรรมเนียมเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ Doctor Anywhere Pay แก่คุณรวมถึงค่าที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าและบำรุงรักษา Doctor Anywhere Pay ของคุณ ("ค่าบริการ")

 

7. การคืนเงิน

7.1. หากมีการซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ Doctor Anywhere ในภายหลังคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวคุณตกลงว่าเราจะ (i) ออกคูปองคืนเงินเพื่อมอบให้กับแพทย์ของคุณ ทุกที่จ่ายเครดิตสำหรับการคืนเงินดังกล่าว หรือ (ii) เมื่อทำการซื้อโดยใช้บัตรเครดิตให้เครดิตเงินคืนไปยังบัตรเครดิตใบเดียวกัน เราอาจต้องการให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนดำเนินการคืนเงินใด ๆ

 

8. การปิดและการไม่ใช้แพทย์ของคุณจ่ายที่ใดก็ได้

8.1. คุณสามารถขอให้เราปิด Doctor Anywhere Pay ของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าของเรา สามารถดูรายละเอียดการติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าได้ที่ ( https://doctoranywhere.co.th/contact-us )

8.2. เราอาจเมื่อใดก็ได้และตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว:

8.2.1. ยุติการใช้ Doctor Anywhere Pay หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณ

8.2.2. ปิด Doctor Anywhere Pay ของคุณ และ / หรือ

8.2.3. เปิดใช้งาน Doctor Anywhere ของคุณอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการสอบสวนภายในที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

8.3. เราจะพยายามแจ้งให้ทราบถึงการหยุดหรือการปิด Doctor Anywhere Pay ของคุณดังกล่าว คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณเกี่ยวกับการที่คุณไม่สามารถเข้าถึง Doctor Anywhere Pay หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณได้

8.4. การปิด Doctor Anywhere Pay ของคุณจะไม่ยกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ ที่คุณได้ดำเนินการไปแล้ว

8.5. เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยดุลยพินิจของ Doctor Anywhere จะไม่มีการคืนเงินสำหรับเครดิตใด ๆ ใน Doctor Anywhere Pay ของคุณ

8.6. หาก Doctor Anywhere Pay ของคุณถูกปิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเราจะติดต่อคุณเพื่อเตรียมการคืนเงินของเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลืออยู่ใน Doctor Anywhere Pay ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8.6 หากมี ไม่ว่าในกรณีใดคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินใด ๆ เกี่ยวกับเครดิตการจ่ายของ Doctor Anywhere ที่เป็นของคูปองส่งเสริมการขาย

8.7. คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อภาระผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere Pay ของคุณ การปิด Doctor Anywhere Pay ของคุณไม่ได้ช่วยบรรเทาความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere Pay ของคุณ ในกรณีที่รอการตรวจสอบในเวลาที่ Doctor Anywhere Pay ของคุณถูกปิดและ Doctor Anywhere ได้พิจารณาแล้วว่าสามารถขอเงินคืนได้เราอาจระงับเงินของคุณต่อไปได้นานถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ (180) วันนับจากวันที่ การปิดเพื่อป้องกันเราจากการสูญเสียใด ๆ หากเราสงสัยว่าคุณใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายใด ๆ เราอาจถือเครดิต Doctor Anywhere Pay ที่ค้างอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวตามที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนด

8.8. หากเป็นไปได้เราจะคืนเงินอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ใน Doctor Anywhere Pay ของคุณทันทีที่สามารถทำได้หลังจากปิดตัวลงด้วยวิธีการชำระเงินใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขที่คุณให้ไว้:

8.8.1. รายละเอียดบัญชีธนาคารที่ถูกต้องโดยรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของเจ้าของบัญชีธนาคารนั้นตรงกับรายละเอียดชื่อและที่อยู่ของ Doctor Anywhere Pay ของคุณ และ

8.8.2. สำเนารูปแบบบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง (เช่นหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่) ซึ่งเราอาจยอมรับตามดุลยพินิจของ Doctor Anywhere แต่เพียงผู้เดียว

8.9. เรามีสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินที่มีการโต้แย้งหรือเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ DA Pay เหล่านี้จนกว่าจะถึงเวลาที่ข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการแก้ไขหรือเมื่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจตัดสินในเรื่องนี้

8.10. เราขอสงวนสิทธิ์ในการฟอกเงินที่จำเป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายการฉ้อโกงหรือการตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ก่อนที่จะอนุมัติการถอนเงินของคุณรวมถึงการคืนเงินให้คุณหลังจากที่ Doctor Anywhere Pay ของคุณปิดลงหรือก่อนที่จะมีการคืนเงินใด ๆ

 

9. การแก้ไขเพิ่มเติม

9.1. เราอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยการโพสต์เวอร์ชันที่อัปเดต ข้อกำหนดในการให้บริการ DA Pay ฉบับปรับปรุงเหล่านี้จะมีผลทันทีที่โพสต์ ทุกครั้งที่คุณใช้ Doctor Anywhere Pay คุณยืนยันว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้ตามที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว

 

10. ความพร้อมของแพทย์จ่ายได้ทุกที่

10.1. เราอาจเป็นครั้งคราวและโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัพเกรดแก้ไขระงับหรือยุติการให้บริการ Doctor Anywhere Pay ของคุณเป็นครั้งคราวและเราจะไม่รับผิดชอบหากการอัปเกรดการแก้ไขหรือการระงับดังกล่าวทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงได้ แพทย์ของคุณทุกที่จ่ายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมัน

 

11. การรับรองและการรับประกัน

11.1. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay นี้แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (ในสิงคโปร์ / เวียดนาม) หรืออายุ 20 ปี (ในประเทศไทย) และไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านการใช้งานของคุณ Doctor Anywhere Pay และคุณตกลงที่จะปกป้องชดใช้และระงับเราผู้ได้รับความคุ้มครอง บริษัท ในเครือและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราโดยไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องความต้องการใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ค่าปรับบทลงโทษหรือความรับผิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากเราเนื่องจากหรือเกิดขึ้น การละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณ เราอาจรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

12. กิจกรรมที่ จำกัด

12.1. ในการใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณคุณจะต้องไม่:

12.1.1. ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

12.1.2. ใช้ Doctor Anywhere Pay สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

12.1.3. ใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณในลักษณะที่อาจส่งผลให้เกิดการร้องเรียนข้อพิพาทการเรียกร้องบทลงโทษหรือความรับผิดอื่น ๆ ต่อเราผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามหรืออาจถือได้ว่าเป็นการใช้ระบบบัตรในทางที่ผิดหรือละเมิดกฎของสมาคมการ์ดหรือเครือข่าย ; หรือ

12.1.4. ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay และ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

12.2. หากเราเชื่อว่าคุณอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ถูก จำกัด ข้างต้นตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวเราอาจดำเนินการต่างๆรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

12.2.1. เราอาจระงับหรือ จำกัด การเข้าถึงและ / หรือปิด Doctor Anywhere Pay ของคุณ

12.2.2. เราอาจยุติข้อตกลงและเงื่อนไขของ DA Pay และปฏิเสธที่จะให้บริการแก่คุณ

12.2.3. เราอาจระงับการจ่ายเครดิต Doctor Anywhere ของคุณได้นานถึง 180 วันหากจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความรับผิด หรือ

12.2.4. เราอาจดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

12.3. หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี (ในสิงคโปร์ / เวียดนาม) หรือ 20 ปี (ในประเทศไทย) คุณต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เมื่อยินยอมให้คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อ: (i) การกระทำของคุณในการใช้ Doctor Anywhere Pay (ii) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Doctor Anywhere Pay ใด ๆ ของคุณ และ (iii) การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้ หากคุณไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายคุณต้องหยุดใช้ Doctor Anywhere Pay

 

13. การปฏิเสธความรับผิด

13.1. คุณยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้ Doctor Anywhere Pay จะตกเป็นภาระของคุณ

13.2. เราไม่รับประกันว่า:

13.2.1. Doctor Anywhere Pay จะตรงตามความต้องการของคุณ

13.2.2. บริการ Doctor Anywhere Pay จะไม่หยุดชะงักทันเวลาหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ

13.2.3. ผลิตภัณฑ์ข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่คุณซื้อโดยใช้ Doctor Anywhere Pay จะตรงตามความต้องการของคุณ

13.3. ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต Doctor Anywhere Pay และบริการที่เกี่ยวข้องมีให้ "ตามสภาพ" "เท่าที่มี" และ "พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด" การรับประกันการรับรองเงื่อนไขการดำเนินการและข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยจะได้รับการยกเว้นในที่นี้

13.4. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเราและ บริษัท ในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อมที่เป็นผลสืบเนื่องเหตุการณ์พิเศษหรือการลงโทษใด ๆ รวมถึงความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรหรือรายได้การหยุดชะงักทางธุรกิจการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการสูญเสียข้อมูลหรือ การสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ไม่ว่าจะในสัญญาความประมาทการละเมิดหรืออื่น ๆ ที่เกิดจากการที่คุณใช้หรือไม่สามารถใช้ Doctor Anywhere Pay และบริการที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ความรับผิดรวมทั้งหมดของเราที่มีต่อคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณจะไม่เกินเครดิต Doctor Anywhere Pay ของคุณ ณ เวลาที่ความรับผิดดังกล่าวเกิดขึ้น

13.5. เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการ จำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นการยกเว้นหรือข้อ จำกัด ที่กล่าวมาอาจไม่มีผลกับคุณ คุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลและเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

13.6. ในกรณีที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (ในสิงคโปร์ / เวียดนาม) หรือ 20 (ในประเทศไทย) เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ จากการใช้ Doctor Anywhere Pay

 

14. ประกาศ

14.1. ประกาศจากเรา

14.1.1. คุณยอมรับว่าการแจ้งเตือนทั้งหมดหรือการสื่อสารอื่น ๆ จากเราจะถือว่าได้รับแจ้งให้คุณทราบหาก: (i) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราอาจเลือกเป็นครั้งคราวจะถือว่าได้รับแจ้งให้คุณทราบในวันที่ การตีพิมพ์หรือออกอากาศ หรือ (ii) ส่งทางไปรษณีย์หรือฝากไว้ที่ที่อยู่สุดท้ายที่คุณทราบซึ่งคุณได้รับในวันถัดจากการโพสต์ดังกล่าวหรือในวันที่เหลืออยู่

14.2. ประกาศจากคุณ

14.2.1. คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งไปยังที่อยู่หรือที่อยู่อีเมลที่กำหนดของเราเท่านั้น (ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว) และเราจะถือว่าได้รับการแจ้งดังกล่าวเมื่อได้รับเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามตอบรับการแจ้งเตือนจากคุณโดยทันที แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะตอบสนองด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอเสมอไป

14.3. โหมดการแจ้งเตือนอื่น ๆ

14.3.1. แม้ว่าจะมีข้อ 14.1 และ 14.2 ในบางครั้งเราอาจกำหนดรูปแบบการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่ยอมรับได้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงอีเมลหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่น ๆ ) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าเป็นการแจ้งให้ทราบ

 

15. ข้อกำหนดทั่วไป

15.1. สิทธิสะสมและการเยียวยา

15.1.1. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้ข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้เป็นแบบสะสมและไม่มีอคติและนอกเหนือจากสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจมีใน กฎหมายหรือในความเสมอภาคและไม่มีการใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ โดยเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay หรือตามกฎหมายหรือในความยุติธรรมจะต้อง (บันทึกเท่าที่มีระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้ หรือตามกฎหมายหรือในความยุติธรรม) ดำเนินการเพื่อขัดขวางหรือป้องกันการใช้สิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดดังกล่าวตามกฎหมายหรือในความยุติธรรม

15.2. ไม่มีการสละสิทธิ์

15.2.1. ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ข้อกำหนดเหล่านี้และความล้มเหลวดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้ในภายหลัง

15.3. การเป็นโมฆะ

15.3.1. หากเมื่อใดก็ตามที่ข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในแง่ใด ๆ ความถูกต้องตามกฎหมายความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือทำให้ด้อยลงด้วยเหตุนี้และจะ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปหากบทบัญญัติที่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ถูกตัดออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay

15.4. สิทธิของบุคคลที่สาม

15.4.1. บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นภาคีของข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay เหล่านี้ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะได้รับการระบุชื่อหรือไม่ในฐานะสมาชิกของ ชั้นเรียนหรือเป็นการตอบคำอธิบายเฉพาะ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยไม่มีสิ่งใดในข้อนี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหมายหรือผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay

15.5. กฎหมายที่บังคับใช้

15.5.1. การใช้ Doctor Anywhere Pay และข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์

15.6. ข้อพิพาท

15.6.1. ภาคีจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้หรือการใช้ Doctor Anywhere Pay ของคุณโดยสุจริตผ่านการเจรจาที่เป็นมิตร ในกรณีที่ข้อพิพาทดังกล่าวไม่สามารถยุติได้โดยการเจรจาอย่างเป็นมิตรภายในสามสิบ (30) วันของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งให้อีกฝ่ายทราบว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นข้อพิพาทจะถูกส่งโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อขอการยุติโดยศาลของสิงคโปร์ซึ่งศาล จะมีเขตอำนาจศาล แต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่าการดำเนินการระงับข้อพิพาทใด ๆ จะดำเนินการเป็นรายบุคคลเท่านั้นและไม่ได้อยู่ในการดำเนินการแบบกลุ่มรวมหรือแบบตัวแทน

15.6.2. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ และในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้คุณไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ต่อผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้หลังจากหนึ่งปีนับจากวันที่เกิดเรื่องที่ก่อให้เกิดการเรียกร้อง

15.7. การบรรเทาอาการบาดเจ็บ

15.7.1. เราอาจขอคำสั่งคุ้มครองในทันทีหากเราตัดสินใจโดยสุจริตว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามชั่วคราวหรือการบรรเทาคำสั่งห้ามอื่น ๆ ในทันทีเป็นวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมหรือเพียงพอ

15.8. การแก้ไขข้อผิดพลาด

15.8.1. ข้อผิดพลาดในการพิมพ์งานธุรการหรืออื่น ๆ หรือการละเว้นในการยอมรับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่นใดในส่วนของเราจะต้องได้รับการแก้ไขโดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในส่วนของเรา

15.9. ภาษา

15.9.1. ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้ดำเนินการหรือแปลเป็นภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ("เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ") ตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับใช้และจะ มีความสำคัญเหนือกว่าเวอร์ชันภาษาต่างประเทศ

15.10. ข้อตกลงทั้งหมด

15.10.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ DA Pay เหล่านี้จะเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้และแทนที่และแทนที่ด้วยความเข้าใจการสื่อสารและข้อตกลงก่อนหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

15.11. ผูกพันและสรุป

15.11.1. คุณรับทราบและยอมรับว่าบันทึกใด ๆ (รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere Pay ถ้ามี) ที่เราดูแลและ / หรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับหรือเกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere Pay จะมีผลผูกพันและเป็นข้อสรุปสำหรับคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดและจะเป็นหลักฐานที่สรุปได้ของข้อมูลและ / หรือข้อมูลที่ส่งระหว่างเราและคุณ คุณยอมรับในที่นี้ว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้และคุณจะไม่ท้าทายหรือโต้แย้งการยอมรับความน่าเชื่อถือความถูกต้องหรือความถูกต้องของบันทึกดังกล่าวเพียงบนพื้นฐานที่บันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผลลัพธ์ของระบบคอมพิวเตอร์ และคุณขอสละสิทธิ์ใด ๆ ของคุณหากมีเพื่อคัดค้าน

15.12.2018 การทำสัญญาย่อยและการมอบอำนาจ

15.12.1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติหน้าที่หรือภาระผูกพันใด ๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับ Doctor Anywhere Pay ให้กับผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงและ / หรือตัวแทนตามเงื่อนไขดังกล่าวตามที่เราเห็นสมควร

15.13. การมอบหมายงาน

15.13.1. คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์ของคุณหรือโอนภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay เหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เราอาจมอบหมายสิทธิ์ของเราหรือโอนภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay ให้กับบุคคลที่สามตามดุลยพินิจของเรา

15.14. เหตุสุดวิสัย

15.14.1. เราจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อผิดพลาดการหยุดชะงักหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข DA Pay (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) หรือสำหรับความไม่ถูกต้องความไม่น่าเชื่อถือหรือความไม่เหมาะสมของ Doctor Anywhere Pay หากถึงกำหนดชำระ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อเหตุการณ์หรือความล้มเหลวซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา