top of page

shutterstock_1022274595.jpg

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
เรามุ่งมั่นให้ทุกคน
เข้าถึงการแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลดแอปเพื่อปรึกษาแพทย์

shutterstock_1344219713.jpg
mobile-launch.png

วิสัยทัศน์ของเรา

เราเชื่อในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพทางออนไลน์ และออฟไลน์ได้อย่างราบรื่น 

ค่านิยม Doctor Anywhere

01

นวัตกรรม คือหัวใจหลักในภารกิจของเรา

 • เราตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้างโอกาสให้ผู้คนมากมาย ได้ก้าวข้ามสถานะความเป็นอยู่แบบเดิมๆ

 • เราใช้เทคโนโลยีที่ที่ล้ำหน้าในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมนี้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

 • เราน้อมรับความล้มเหลว และพร้อมแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไป

1.png
2.png

02

ลูกค้าและคนไข้ คือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา

 • เราตั้งใจใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการให้บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าและคนไข้ทุกคน

 • เราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความเชื่อใจจากทุกคน

 • เราทุกคนล้วนเป็นตัวแทนของแบรนด์ Doctor Anywhere ไม่ว่าเราจะทำงานในตำแหน่งใด

03

เราพร้อมเป็นแรงบันดาลใจและพลังบวกให้กับผู้อื่น

 • เราทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ด้วยความใส่ใจในเนื้องาน และทีมงานของเราทุกคน

 • เราให้ความสำคัญและเต็มที่กับทุกสิ่ง ตั้งแต่ความสำเร็จ
  อันเล็กน้อยไปจนถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่

04

3.png
4.png

05

เรามุ่นมั่นทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

 • เราสร้างผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย และผลักดันตัวเองให้บรรลุ
  เป้าหมายที่ตั้งไว้

 • เราให้ความสำคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ
  และไม่ทำผลงานแค่ปานกลางเท่านั้น

 • เราสร้างอิมแพคให้กับตัวเองและทีมของเรา ด้วยการมุ่งมั่นสร้างผลลัพธ์
  ที่ตั้งเป้าไว้การค้นคว้าหาข้อมูลอยู่เสมอ และการก้าวข้ามทุกความท้าท้าย

เราทำสิ่งที่ถูกต้อง และทำทุกสิ่งอย่างถูกทาง เรารู้ดีว่าโลกใบนี้จ้องมองเราอยู่

 • เราไม่กลัวที่จะตั้งคำถามต่อการกระทำที่อาจส่งผลต่อคุณค่าของเรา

 • เรารับผิดชอบต่อทุกการกระทำ และทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้น

 • เราทุกคนคือส่วนหนึ่งของ Doctor Anywhere เราค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

เราเชื่อในความจริงใจและซื่อตรงต่อผู้อื่น แม้บางครั้งอาจทำให้อึดอัดใจ

5.png

06

 • เราสื่อสารกันอย่างเปิดใจ พร้อมถกเถียงข้อดี-ข้อเสีย ในประเด็นต่างๆ และเปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจ

 • เราเชื่อว่าทุกคนมีความตั้งใจดี แม้ในเรื่องที่เรามีความเห็นที่ต่างกัน เราเชื่อว่าการแบ่งปันความเห็นที่แตกต่าง จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เราให้คุณค่ากับทุกข้อเสนอแนะ และพร้อมแก้ไขแทนการแก้ตัว

6.png

07

เราตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีคุณค่า

 • เราสนับสนุนทุกความต่าง ประสบการณ์ที่หลากหลาย ภูมิหลัง และมุมที่แตกต่างของแต่ละคน

7.png
bottom of page