top of page

ต้องการคำแนะนำเรื่องสุขภาพ?
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ดูแลสุขภาพได้ทุกที่
บริการจัดส่งยาใน 90 นาที

โรคที่เหมาะกับการปรึกษาแพทย์ออนไลน์

โรคทั่วไปและโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถรับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านการให้คำปรึกษาทางวิดีโอหรือแชทออนไลน์

โรคทั่วไป
 • ไข้

 • ไอ เจ็บคอ หรือกล่องเสียงอักเสบ

 • ท้องร่วง / อาเจียน

 • ไข้หวัด / หวัด

 • ไซนัสอักเสบ

 • ผื่น และผิวหนัง

 • แผลพุพอง (ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสมักเกิดขึ้นบริเวณปากหรือจมูก)

 • ปวดหัว

 • เวียนศีรษะ / หน้ามืด

 • ตาแดง

โรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง
 • เบาหวาน

 • ความดันโลหิตสูง

 • ไขมันในเลือดสูง

 • โรคอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพโรคเรื้อรังที่กล่าวถึงข้างต้น (เช่น โรคขาดเลือด, โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เป็นต้น)

สำหรับอาการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น แพทย์จะประเมินผ่านประวัติ อาการปัจจุบัน และเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อประเมินความเหมาะสมก่อนเข้ารับการรักษาผ่านระบบวิดีโอหรือแชทออนไลน์

ดูแลสุขภาพของคุณด้วย
Doctor Anywhere

group-10@2x.png

สะดวกสบาย

ปรึกษาอาการหมอผ่านวิดีโอออนไลน์ที่ได้รับการรับรองหรือนัดพบการหมอเพื่อความเหมาะสมในการรักษา

group-4@2x.png

เข้าถึงง่าย

ปรึกษาหมอผ่านวิดีโอออนไลน์ได้

ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เว้นวันหยุด

พร้อมการจัดส่งยาถึงบ้านท่าน

หรือร้านยาใกล้บ้านท่านภายใน 90 นาที

group-5@2x.png

การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

หมอและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ในการดูแลรักษาที่ดูแลคนไข้

ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล

group-6@2x.png

ชีวิตดีขึ้น

ช่วยให้คนไข้ได้รับการดูแล

อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลินิก DA ออนไลน์

ทีมแพทย์และพยาบาลจาก DA Doctor Anywhere

ผู้ให้คำปรึกษาและดูแลเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม

ของอาการ ในแต่ละบุคคล

Group 12.jpg

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมของเรา

bottom of page