top of page

บริการสั่งยาออนไลน์ที่ระยอง ส่งฟรีใน 3 ชม.


Doctor Anywhere ได้ร่วมมือกับร้านขายยฟาร์ม่าฮับและร้านยายงเจริญเพื่อขยายบริการสั่งยาออนไลน์ที่จังหวัดระยอง โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับยาเองที่ร้านยาใกล้บ้าน หรือเลือกบริการส่งยาฟรีถึงที่ภายใน 3 ชั่วโมง

วันและเวลาทำการร้านยา

1. ร้านขายยาฟาร์ม่าฮับ

 • วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่ 09.00 - 20.00 น.

 • วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

2. ร้านยายงเจริญ

 • วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่ 09.00 - 18.00 น.

รายละเอียดเกี่ยวกับบริการส่งยา

 • พบแพทย์และสั่งยาก่อนเวลาทำการ รอรับยาภายใน 3 ชั่วโมง

 • พบแพทย์และสั่งยาหลังเวลาทำการ รอรับยาภายในวันถัดไปในช่วงเวลาทำการ

ขั้นตอนในการพบแพทย์และสั่งยาบนแอป Doctor Anywhere

 1. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอป Doctor Anywhere

 2. เลือก “บริการ” > “รับคำปรึกษาทางออนไลน์” > “แพทย์ทั่วไป”

 3. เลือกได้ระหว่าง “พบแพทย์ทั่วไปที่พร้อมให้บริการตอนนี้” หรือ “ค้นหาแพทย์ทั่วไป” เพื่อทำการนัดหมายเวลากับแพทย์ที่ต้องการ

 4. หลังจากปรึกษาเสร็จสามารถกดสั่งซื้อยาออนไลน์ได้ทันที เลือกได้ระหว่าง

 • รอรับยาที่บ้านด้วยบริการส่งฟรีถึงที่ภายใน 3 ชั่วโมง

 • รับยาด้วยตัวเองที่ร้านฟาร์ม่าฮับหรือร้านยายงเจริญสาขาใกล้บ้านในวันและเวลาทำการของร้านยา

คุณสามารถปรึกษาแพทย์ผ่านแอป Doctor Anywhere ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.00 น.

Comments


bottom of page