top of page
shutterstock_674283325.jpg

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

เพราะการมีจิตใจและอารมณ์ที่ดี เป็นกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

รับสิทธิ์ "ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต" กับเรา มีแพ็กเกจให้เลือกมากมายในราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 1,699 บาท

Anchor 1
Web_couponbanner-hereforyou.png

4 เดือน

6,119

บาท

สูงสุด 8 ครั้ง

2 เดือน

3,229

บาท

สูงสุด 4 ครั้ง

1 เดือน

1,699

บาท

สูงสุด 2 ครั้ง

2,000

4,000

8,000

ประหยัด
เพิ่ม 
12%

ประหยัดเพิ่ม 16%

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้ตามจำนวนครั้งที่ซื้อ

  • ระยะเวลาการใช้งาน 1 เดือน / 2 เดือน / 4 เดือน

  • ระยะเวลาการปรึกษา 30 นาที/ครั้ง

bottom of page