top of page

Insurepedia X Doctor Anywhere - ผลักดันความสำเร็จของบริการ Telemedicine ในประเทศไทย


Insurepedia และ Doctor Anywhere Thailand ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการผลักดันความสำเร็จของบริการทางการแพทย์ในรูปแบบ Telemedicine ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการปรึกษาแพทย์ในรูปแบบการวิดีโอคอล เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ให้คนไทยสามารถหาหมอได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน

ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page