top of page

7 เมษายน 2564 วันอนามัยโลก: สร้างโลกที่ยุติธรรม ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการมีสุขภาพดีได้

อัปเดตเมื่อ 2 ส.ค. 2564

"Building a fairer, healthier world"

7 เมษายน เนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2564 ทางองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้กำหนดให้ธีมในการรณรงค์ของปีนี้คือ “Building a fairer, healthier world” หรือการผลักดันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือการมีทรัพยากรที่เอื้ออำนวยในการมีสุขภาพดีให้กับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง


ทำไมถึงต้องเป็นธีมนี้ล่ะ?

ทาง WHO ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า เราอาศัยอยู่ในโลกที่ ‘ไม่มีความยุติธรรม’ จะเห็นได้ชัดอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 คนบางกลุ่มยังสามารถใช้ชีวิตโดยรักษาสุขภาพไว้ได้อย่างดี รวมทั้งยังเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่าย เนื่องด้วยเงื่อนไขทางฐานะ การเติบโต การใช้ชีวิต การทำงาน รวมถึงอายุ


ในขณะเดียวกัน ก็มีคนบางกลุ่มที่ต้องดิ้นรนเพื่อใช้ชีวิตในแต่ละวัน ด้วยรายได้ที่น้อยนิด นำไปสู่ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการทำงาน ซึ่งคนกลุ่มดังกล่าวอาจไม่สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่ดี น้ำที่สะอาด อากาศบริสุทธิ์ อาหารที่ถูกสุขอนามัย และบริการทางการแพทย์ นำไปสู่ความเจ็บป่วยและโรคต่าง ๆ


จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ถึงความไม่ยุติธรรมของโลก จึงเป็นที่มาของธีม “Building a fairer, healthier world” เพื่อเรียกร้องให้ผู้นำช่วยกันดูแลให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี และจัดการกับความไม่เท่าเทียมทางด้านสุขอนามัย ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง


ที่มา:

https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021

ดู 547 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page