top of page

5 วิธีในการเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

ในโลกธุรกิจในปัจจุบันความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และประสิทธิภาพในการทำงาน (Productivity) ของพนักงานเป็นสิ่งที่ต้องดูแลควบคู่กันไป พนักงานที่มีสุขภาพดีไม่เพียงแต่มีความสุขมากขึ้น แต่ยังมีประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นด้วย 


Doctor Anywhere พามาดู 5 วิธีในการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพในการทำงานในองค์กร


1. ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปี

สนับสนุนให้พนักงานรักษาสุขภาพด้วยการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ เพราะการตรวจพบปัญหาสุขภาพในระยะแรกสามารถป้องกันปัญหาในระยะยาวและลดการขาดงานได้ พิจารณาการให้บริการตรวจสุขภาพในสถานที่ทำงานหรือการร่วมกับโรงพยาบาล หรือคลีนิคเพื่อให้การบริการนี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น


2. ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต


สุขภาพใจมีความสำคัญเช่นเดียวกับสุขภาพกาย แนะนำโปรแกรมที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีทางใจ เช่น การจัดอบรมการจัดการความเครียด การทำสมาธิ หรือการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การจัดเวิร์คช็อป พนักงานที่มีสุขภาพจิตดีจะมีสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และมีความยืดหยุ่นต่อความท้าทายในการทำงานมากขึ้น


3. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาร่างกาย


รวมการเคลื่อนไหวเข้ากับวันทำงาน เช่น มีโต๊ะทำงานแบบยืน การประชุมแบบเดิน หรือการจัดคลาสฟิตเนสในสถานที่ทำงาน การออกกำลังกายเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็สามารถเพิ่มระดับพลังงานในการทำงาน ปรับปรุงอารมณ์ และเสริมสร้างการทำงานของสมองได้


4. ส่งเสริม Work Life Balance

ส่งเสริมความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวโดยสนับสนุนให้พนักงานพักผ่อน ใช้วันหยุด และหลีกเลี่ยงการทำงานหลังเวลางาน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหมดไฟและช่วยให้พนักงานกลับมาทำงานด้วยความสดชื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


5. จัดหาการศึกษาและทรัพยากรด้านสุขภาพ

มอบความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน จัดการประชุมหรือการอบรมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น โภชนาการ การออกกำลังกาย สุขอนามัยในการนอนหลับ และการจัดการความเครียด ยิ่งพนักงานมีความตระหนักรู้ พวกเขาก็จะมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น


การพัฒนาศักยภาพและควาเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางกายและจิตใจเป็นรากฐานนำไปสู่การเติบโตทางองค์กร อย่างไรก็ตามการสร้างและจัดการโปรแกรมสุขภาพที่ครอบคลุมอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคล


Doctor Anywhere มีบริการด้านสุขภาพสำหรับองค์กรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของคุณ ไม่ว่าจะเป็น

 • การตรวจสุขภาพสำหรับองค์กร: การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อการตรวจพบและป้องกัน

 • บริการด้านสุขภาพจิตสำหรับองค์กร: การสนับสนุนทางจิตวิทยาสำหรับพนักงาน

 • การจัดการประชุม/การอบรมสุขภาพสำหรับพนักงาน: การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ ด้านสุขภาพกายและใจ

 • ห้องพยาบาลสำหรับองค์กร: บริการจัดตั้งห้องพยาบาลครบวงจรสำหรับบริษัท องค์กร


Doctor Anywhere เราครอบคลุมในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละแขนงที่มากประสบการณ์  ให้บริการที่ครบวงจร และสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและเทรนด์ของแต่ละองค์กร ซึ่งจะช่วยมอบความเป็นอยู่ที่ดีและการตระหนักถึงความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

Doctor Anywhere ให้บริการครบวงจร สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ

ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับองค์กร

เพราะพนักงานที่มีสุขภาพดี จะยิ่งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้เราช่วยดูแลสุขภาพพนักงานของคุณ เพื่อยิ่งบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์บริษัทฯ ได้ง่ายขึ้น โดยองค์กรสามารถเลือกโปรแกรมได้เองตามต้องการ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานแบบเคลื่อนที่ พร้อมฟังผลตรวจกับแพทย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพพนักงานแบบ Walk-In รับบริการได้ถึง 5 สาขาทั่ว กทม. (สาขารัชดา / สาขาสีลม / สาขาพระรามสอง / สาขาบางกะปิ / สาขาสำโรง)ให้บริการดูแลสุขภาพจิตสำหรับองค์กร

เมื่อพนักงานมีสุขภาพจิตดี องค์กรจะยิ่งมีประสิทธิภาพ

บริการด้านสุขภาพจิตสำหรับพนักงานองค์กรจาก Doctor Anywhere ดำเนินการโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ผ่านการรับรอง

 • บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตออนไลน์

 • บริการด้านสุขภาพจิตแบบเคลื่อนที่

 • จัดเสวนา/บรรยายเกี่ยวกับสุขภาพจิต สำหรับพนักงาน

 • จัดเวิร์กชอปเกี่ยวกับสุขภาพจิต

ให้บริการแพ็กเกจปรึกษาหมอออนไลน์ ราคาพิเศษ สำหรับองค์กร

เพราะอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ช่วยให้พนักงานของคุณเข้าถึงการรักษาได้ทันท่วงที!

 • แพ็กเกจปรึกษาแพทย์ทั่วไป

 • แพ็กเกจปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ให้บริกาจัดตั้งห้องพยาบาล พร้องจัดหาพยาบาล สำหรับองค์กร

 • จัดหาพยาบาลวิชาชีพที่มีใบอนุญาต

 • มีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานที่ครอบคลุม

 • ครบ จบ ที่เดียว


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page