UA-179148474-1
 
  • ์Doctor Anywhere PR

Beger x Doctor Anywhere : แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับพนักงานบริษัทเบเยอร์

Doctor Anywhere Thailand ขอขอบคุณบริษัทเบเยอร์ที่ไว้วางใจ ให้เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัท โดยทาง Doctor Anywhere Thailand ทำหน้าที่ช่วยอ่านผลตรวจสุขภาพพร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับพนักงานบริษัทเบเยอร์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
14 views0 comments