top of page
shutterstock_4254242711.jpg

แพ็กเกจสุขภาพดีสำหรับลูกรัก

แพ็กเกจสุขภาพดีสำหรับลูกรัก
จาก Doctor Anywhere

ให้ลูกรักมีสุขภาพดีตลอดปี

แพ็กเกจ Hug Me

shutterstock_2109863585.jpg
  • ปรึกษากุมารแพทย์ออนไลน์ 3 ครั้ง

  • รับยาและวิตามินเสริมตามแพทย์ประเมิน

• ฟรี!

  วิตามินเสริมภูมิคุ้มกันแบบเคี้ยว 1 กระปุก (30 เม็ด)

  * สำหรับเด็ก 3 ปีขึ้นไป เคี้ยววันละ 1 เม็ด

2,000 บาท

แพ็กเกจ Kiss Me

shutterstock_2110452026.jpg

• ปรึกษากุมารแพทย์ออนไลน์ 4 ครั้ง

• รับยาและวิตามินเสริมตามแพทย์ประเมิน

• บริการทดสอบภูมิแพ้ 36 ชนิด ถึงที่บ้าน

  * ทดสอบด้วยการเจาะเลือดโดยผู้เชี่ยวชาญ รอผล 7-14 วัน และฟังผลกับแพทย์ 

     ผ่านแอป Doctor Anywhere

• ฟรี!

  วิตามินเสริมภูมิคุ้มกันแบบเคี้ยว 1 กระปุก (30 เม็ด)

  * สำหรับเด็ก 3 ปีขึ้นไป เคี้ยววันละ 1 เม็ด

6,500 บาท

bottom of page