พบหมอที่ได้รับการรับรองในพื้นที่ได้ทันใจ

ดาวน์โหลดที่นี่พร้อมรับคำปรึกษาทันที

ดูแลสุขภาพของคุณด้วย 
Doctor Anywhere

ตอบโจทย์ในแอปเดียว เพื่อการดูแลสุขภาพของคุณด้วยการพูดคุยกับหมอผ่านวิดีโอ การดูแลสุขภาพตามประวัติการรักษาจริง และสามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายกับประกันได้

 

คลินิก DA ออนไลน์

ปรึกษาหมอทางวิดีโอออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา และรับยาส่งตรงถึงบ้านใน 3 ชั่วโมง
(สำหรับผู้ใช้งานบริการในเขตกรุงเทพ)

ขั้นตอนการทำงานของเรา
อยู่ภายใต้กฎระเบียบตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศสิงคโปร์

หมอของเราผ่านการรับรองและ
ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาประเทศไทย สำหรับการให้คำปรึกษาทางวิดีโอออนไลน์

ข้อมูลของลูกค้าทุกคน อยู่ภายใต้
การดูแลของ PDPA ประเทศสิงคโปร์ (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

วิธีการใช้งาน

01

01

02

03

เชื่อมต่อกับหมอในพื้นที่

ดาวน์โหลดแอป DA และสร้างบัญชี สำหรับการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอนั้น คุณสามารถเลือกดูแพทย์ทั่วไป (GP) ที่พร้อมให้บริการขณะนี้ หรือค้นหาแพทย์ทั่วไป (GP) เพื่อทำการนัดหมายในภายหลังได้

ปรึกษาหมอทางวิดีโอออนไลน์

อาการทั่วไปที่เหมาะสม ได้แก่ ไอ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เป็นไข้ ท้องเสีย และแม้กระทั่งการคุมกำเนิด คุณสามารถเข้าถึงประวัติทางการแพทย์ บันทึก และเอกสารทางการแพทย์โดยตรงได้ในแอป

 

หากแพทย์ลงความเห็นว่า อาการของคุณไม่เหมาะกับการปรึกษาทางวิดีโอออนไลน์ คุณจะได้รับการแนะนำให้ไปที่คลินิกหรือ
โรงพยาบาล และการโทรของคุณจะสิ้นสุดลงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด

การรักษาด้วยยา

ทีมจัดส่งของ DA จะจัดส่งยาให้คุณอย่างปลอดภัยภายใน 3 ชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ

 

หลังจาก 3 วัน ทีมบริการลูกค้าของ DA จะติดตามอาการของคุณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 
 

เงื่อนไขการรักษา

โรคทั่วไปและโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการให้คำปรึกษาทางวิดีโอ โรคทั่วไปที่สามารถเข้ารับการรักษากับ DA ได้ดังนี้

โรคทั่วไป

• ไข้
• ไอ เจ็บคอ หรือกล่องเสียงอักเสบ
• ท้องร่วง / อาเจียน
• ไข้หวัด / หวัด
• ไซนัสอักเสบ
• ผื่น และผิวหนัง
• แผลพุพอง (ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดขึ้นบริเวณปากหรือจมูก)
• ปวดหัว
• เวียนศีรษะ / หน้ามืด
• ตาแดง

โรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง

• เบาหวาน
• ความดันโลหิตสูง
• ไขมันในเลือดสูง
• โรคทุติยภูมิอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพโรคเรื้อรังที่กล่าวถึงข้างต้น (เช่น โรคขาดเลือด, โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน เป็นต้น)

สำหรับอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น แพทย์จะประเมินผ่านประวัติ อาการปัจจุบัน และเอกสารอื่นๆที่สามารถเปิดเผยได้ ในการประเมินความเหมาะสมก่อนเข้ารับการรักษาผ่านระบบวิดีโอออนไลน์

 

พันธมิตรของเรา

โรงพยาบาล สถานประกอบการณ์ และร้านขายยาในเครือของเราล้วนเป็นสถานประกอบการณ์ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เชื่อถือระดับประเทศ

 

โปรแกรมการจัดการโรคเรื้อรัง

การจัดการโรคเรื้อรังหรือโรคที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงเพื่อยกระดับเพื่อความยั่งยืนในการใช้ชีวิตจากการวางแผนจากผู้เชี่ยวชาญจาก Doctor Anywhere

กลุ่มหมอที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของ Doctor Anywhere

หมอของเราทุกคนผ่านการคัดกรองและฝึกอบรมอย่างเข้มงวด ด้านการให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอออนไลน์ ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาแห่งประเทศไทย และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย

นพ. ธนณพัฒฒ์ นาตะสุต

อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

Dr. Tanabut Natasut.jpg

พญ. ปิยะรัตน์ สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

โรงพยาบาลพระรามเก้า

Dr. Piyaratt Sumritpradit-edited.jpg

พญ. ทักษอร สุริยกานต์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

Dr. Tuksaorn Suriyakan.jpg

พญ. พลอย ลักขณะวิสิฏฐ์

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์

การเดินทางและท่องเที่ยว

Dr. Ploi Lakanavisid.jpg
 

กฎระเบียบ Sandbox ของ MOH ประเทศสิงคโปร์

DA ผ่านการยอมรับและได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศสิงคโปร์ ในการให้บริการ Telemedicine ภายใต้กฎระเบียบปฏิบัติทางการแพทย์และระเบียบข้อบังคับทางการแพทย์ของประเทศสิงคโปร์ การให้บริการและดูแลรักษาสุขภาพของผู้ใช้บริการของเรา
อย่างปลอดภัย

ทรหาหมอทางวิดีโอตอนนี้!

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Doctor Anywhere

socials icons-12.png
socials icons-13.png

© 2018 by DA Clinic Group

Call Us: +65 6954 0513

Copyright @ 2020 by Doctor Anywhere (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.