UA-179148474-1
  • Doctor Anywhere

เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไข้หลายคนไม่ยอมทานยาตามแพทย์สั่ง

Updated: Oct 6, 2020

การที่คนไข้ไม่ทานยาตามแพทย์สั่งเป็นพฤติกรรมปกติโดยเฉพาะในกลุ่มของคนไข้โรคเรื้อรังที่ต้องทำการรักษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง

แต่พฤติกรรมเหล่านี้อาจส่งผลต่อการรักษาหรืออาการที่แย่ลง อาการดื้อยาไปจนถึงราคาการรักษาหรือตัวยาที่ต้องใช้ในการรักษาซึ่งบ่อยครั้งการตัดสินของคนไข้กลุ่มนี้ทำด้วยความตั้งใจจากความรู้ที่ไม่เพียงพอ ประสบการณ์จากคนรอบข้างไปจนถึงความเชื่อ

หลากหลายเหตุผลที่ทำให้ไม่อยากกินยาตามแพทย์สั่งและแก้อย่างไรได้บ้าง

ผลข้างเคียงจากยา

การพูดคุยกับหมออย่างตรงไปตรงมาเพื่อการปรับยาเพื่อความเหมาะสม เพราะตลอดการรักษามักมีอาการแทรกซ้อนหรือความจำเป็นภายนอกในการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของการรักษา ดังนั้นการพูดคุยถึงอาการที่เปลี่ยนแปลงกับแพทย์นับเป็นความสำคัญในการรักษาตามผลที่เกิดขึ้นจริงกับคนไข้


การลืมกินยา

วิธีการแก้ปัญหาการลืมยาแก้ได้ง่ายๆด้วยการตั้งเวลาให้เป็นกิจวัตร และวางยาในที่ๆคุ้นเคยอยู่เสมอแต่ต้องห่างมือเด็กเพื่อให้ช่วยจดจำในการรับประทานยา


หยุดกินยาเมื่อเห็นว่าอาการดีขึ้นแล้ว / หยุดกินยาทันทีเมื่อรู้สึกว่ายาไม่ได้ผล

เนื่องจากอาการของคนไข้กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง มักไม่แสดงอาการให้เห็นเด่นชัดดังนั้นการกินยาแล้วเห็นผลอาจทำให้สังเกตได้ยากซึ่งการปรับเปลี่ยนปริมาณยาหรือหยุดยาทันทีที่รู้สึกว่าไม่ได้ผล สิ่งสำคัญคือความเชื่อมั่นในการรักษาและแพทย์ผู้ให้การรักษา หากมีความกังวลใดๆเกี่ยวกับการรักษาการปรึกษาเจ้าของโรคคือทางออกที่ดีที่สุดก่อนจะทำอะไรโดยพลการ

ราคาการรักษาและค่ายา

ราคายาที่สูงส่งผลให้เกิดการกินยาและการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางเลือกของยาในการรักษาสามารถทำได้ตามความเหมาะสมจากวิจารณญาณของแพทย์ผู้ดูแล การปรึกษาผ่านระบบวิดีโออนไลน์ของ Doctor Anywhere สามารถช่วยประหยัดเวลาการไปหาแพทย์และราคาในการปรึกษาแพทย์ไม่ว่าอยู่มี่ไหน และเวลาใดก็ตาม

20 views0 comments
About Us

Doctor Anywhere (Thailand)

Co., Ltd

See A Doctor
Resources
Support

33/4 The 9th Towers, 25th FL,

Tower B, Unit TNB05/2, Rama 9 Road, Huaykwang Sub-District, Huaykwang District, Bangkok 10310

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Privacy

Copyright © 2021 by Doctor Anywhere Pte Ltd. All Rights Reserved.

DA ICON-01.png