UA-179148474-1
 

สำหรับพนักงาน SCG และครอบครัวโปรดใช้ลิงก์นี้ในการลงทะเบียนเข้าใช้บริการ

SCG: https://shorturl.asia/67mJG

SCG International: https://shorturl.asia/L9dHm

socials icons-12.png
socials icons-13.png
th.png
socials icons-12.png
socials icons-13.png
th.png

ประเภทผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

Psychotherapist หรือนักจิตบำบัด

เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแบบ Cognitive Behavioral Therapy (CBT) ชนิดหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับอารมณ์ในทางลบของมนุษย์ (เช่นเศร้า กังวล โกรธ ฯลฯ) ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิด (cognitive) และพฤติกรรม (behavioral)  นักจิตบำบัดจะเน้นไปที่การพูดคุย ใช้ความคิดและพฤติกรรมของผู้รับการบำบัดเองในการออกจากปัญหา เน้นความร่วมมือของผู้รับการบำบัดเพื่อนำไปสู่การฝึกฝนทักษะในการจัดการกับปัญหาของตนเองให้ได้ดียิ่งขึ้น

Psychologist หรือนักจิตวิทยา

เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่จบการศึกษาวิชาจิตวิทยาโดยตรง โดยคนที่ศึกษาด้านจิตวิทยาจะเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต) กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือเรียกว่าเป็นการเรียนรู้การทำงานของจิตใจของมนุษย์ เช่น การคิด จินตนาการ การฝัน เป็นต้น นักจิตวิทยาจะให้คำปรึกษาหรือบำบัดผู้ป่วยด้วยการพูดคุย แต่นักจิตวิทยาจะไม่สามารถสั่งจ่ายยาหรือวินิจฉัยอาการทางการแพทย์ได้

ทั้งนี้ นักจิตวิทยา และนักจิตบำบัด สามารถช่วยรับฟัง ให้คำปรึกษา และเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากความเครียด ความวิตกกังวล ความสะเทือนใจจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ภาวะซึมเศร้า โรคกลัว ปัญหาในครอบครัวและปัญหาความสัมพันธ์ รวมทั้งช่วยบำบัดพฤติกรรมการใช้สารเสพติด รักษาโรคการกินผิดปกติ ปัญหาการนอนหลับ รวมไปถึงโรคทางจิตเวชทั้งหลาย เช่น โรคไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท โรคย้ำคิดย้ำทำ ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ เป็นต้น

socials icons-12.png
socials icons-13.png
th.png

สมภพ แจ่มจันทร์

ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งโนอิ้งมายด์

Copyright @ 2020 by Doctor Anywhere (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.